• WZK

  Omni Vereniging

 • WZK

  Zwemmen

 • WZK

  Diplomazwemmen

 • WZK

  Wedstrijdzwemmen

 • WZK

  Waterpolo

 • WZK

  Dance & Aerobics

 • WZK

  Loopgroep

W.Z.K.’s Club van 100 is een vereniging die W.Z.K. financieel ondersteunt.

Door middel van een contributie van € 50,- per jaar, -(vroeger ƒ 100,--, vandaar de naam)-, ondersteunen wij de Omni sportvereniging W.Z.K.

Wat hebben wij in het verleden onder andere geheel of gedeeltelijk gesponsord: W.Z.K. vlaggen, prijzenkasten, inrichting van de clubruimte, busreizen jeugdkamp, vrijwilligersfeesten en de nieuwe websites.

Wat krijgt u terug voor uw contributie: eenmaal per jaar, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering, vindt er voor de leden een bezoek plaats aan een museum of interessante bezienswaardigheid, waarbij een uitgebreide lunch in het programma is opgenomen. De toegangskosten en kosten van rondleidingen zijn dan voor rekening van de Club van 100.

Mocht u ook lid van deze Club van 100 willen worden, zodat wij nog meer voor W.Z.K. kunnen betekenen, neem dan contact op met Fred van Slingerland This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Clubruimte "De Bovenkamer"

Voor beschikbaarheid van de clubruimte kijk hier in de agenda

Dompeling Bokaal

De “DOMPELING BOKAAL” is een onderscheiding (beker) die jaarlijks uitgereikt wordt aan een persoon of een groep van personen die zich voor WZK op een uitzonderlijke manier heeft (hebben) ingezet...lees meer