• WZK

  Omni Vereniging

 • WZK

  Zwemmen

 • WZK

  Diplomazwemmen

 • WZK

  Wedstrijdzwemmen

 • WZK

  Waterpolo

 • WZK

  Dance & Aerobics

 • WZK

  Loopgroep

WZK is ontstaan uit een fusie van de Wassenaarse Sportvereniging WIK en de Zwem & Polovereniging ‘De Zilvermeeuwen’. WIK was oorspronkelijk een gymnastiekvereniging, opgericht in 1928. In 1945 kwam hier een atletiekafdeling bij. In 1954, toen het toenmalige Sportfondsenbad in aanbouw was, is de zwemafdeling geboren. In 1971 kreeg WIK er, vooruitlopend op de opening van de sporthal, een basketbalafdeling bij. In de loop der jaren zijn de afdelingen atletiek en basketbal opgeheven.‘De Zilvermeeuwen’ was een van oorsprong katholieke zwemvereniging, opgericht in 1955. Beide verenigingen zijn van oudsher verweven in het sportieve en sociale leven van Wassenaar. In één van zijn boeken beschrijft Boudewijn Büch nog zijn ervaringen bij de gymnastieklessen van WIK!

In de loop der jaren hebben duizenden kinderen via WIK, Zilvermeeuwen en later WZK leren zwemmen. Hiermee is gelijk een van de pijlers van de vereniging belicht: niet alleen top- en breedtesport, maar de toch ook zo belangrijke sociale functie, namelijk: Wassenaarse kinderen voor een acceptabel tarief leren zwemmen.

In 1986 werd de fusie tussen WIK en de Zilvermeeuwen een feit en werd de naam WZK (WIK-Zilvermeeuwen Kombinatie). Het was een wens van vele zwemleden om de krachten te bundelen en zo een sterke afdeling zwemmen te creëren. Doordat Zilvermeeuwen ook de afdelingen Sportduiken en Triathlon had ontstond in het nieuwe Sterrenbad een vereniging die grote successen behaalde. In het Sterrenbad vond ook de broodnodige clubruimte haar plaats.

WZK heeft een moderne structuur, waarbij de drie sportverenigingen Dance en Aerobics (vh Gymnastiek), Zwemmen en Tri-Team (vh Triathlon) zelfstandige verenigingen zijn en zijn aangesloten bij de WZK omni sportvereniging. Helaas is de vereniging Sportduiken per 01-01-2021 opgeheven.De overkoepelende vereniging regelt de centrale zaken. De meeste activiteiten vinden plaats in het Sterrenbad, waarbij de clubruimte met de naam ‘De Bovenkamer’ een belangrijke plaats inneemt. Hier ontmoeten de leden elkaar na trainingen en wedstrijden waarbij de bar wordt bemand door vrijwilligers.

Clubruimte "De Bovenkamer"

Voor beschikbaarheid van de clubruimte kijk hier in de agenda

Dompeling Bokaal

De “DOMPELING BOKAAL” is een onderscheiding (beker) die jaarlijks uitgereikt wordt aan een persoon of een groep van personen die zich voor WZK op een uitzonderlijke manier heeft (hebben) ingezet...lees meer